Betoniarnia

Produkcja betonu w Trans-Lis-Bet

odbywa się na w pełni zautomatyzowanym węźle betoniarskim, wyprodukowanym w 2005 roku przez Strzegomskie Zakłady Mechaniczne ZREMB.

Charakterystyka cyklu produkcyjnego w betoniarni Trans-lis-bet

Opis techniczny węzła betoniarskiego:

 • Typ węzła: mieszanka turbinowa BRS 1000M
 • Pojemność robocza mieszalnika: 1000 litrów
 • Magazyn kruszyw: typ zasobnikowy, 3 sztuki po 30 m³
 • Silosy: 3 sztuki po 60 ton
 • System dozowania składników: wagowy

Węzeł betoniarski sterowany jest przez komputer, który wyznacza, ile i jakich składników należy zużyć, oblicza prawidłowe proporcje, uwzględnia wilgotność za pomocą zamontowanych sond.

Dozowanie składników (kruszyw, cementu, wody oraz domieszek) dokonywane jest za pomocą elektronicznych wag gwarantujących bezbłędne wykonanie mieszanki.

Każda partia wyprodukowanego betonu udokumentowana jest wydrukiem informującym o numerze zastosowanej receptury, użytych składnikach i ich parametrach. Sterowanie elektroniczne wszystkimi procesami pozwala na uzyskanie powtarzalności zarobów, co w efekcie daje stabilne parametry uzyskanej mieszanki.

Węzeł betoniarski ma instalację grzewczą, więc istnieje możliwość ogrzania wody zarobowej oraz kruszyw za pomocą gorącego powietrza, co nie zmienia wilgotności kruszyw. Pozwala to na osiągnięcie żądanej temperatury betonu w momencie jego wbudowania, a także umożliwia pracę w warunkach obniżonych temperatur. Linia produkcyjna, sterowana w oparciu o oprogramowanie niemieckiej firmy Sauter, posiada wydajność 50 m³/godzinę.

Produkcja betonu odbywa się zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN 206. Norma ta opiera się na skrupulatnej, wewnętrznej kontroli procesu produkcji, począwszy od momentu przekroczenia bram zakładu produkcyjnego, przez surowce, a skończywszy na wbudowaniu gotowej mieszanki w miejscu odbioru. Każda czynność związana z produktem finalnym, czyli najmniejszą partią gotowego betonu, wykonywana jest zgodnie z procedurami określonymi w Zakładowej Księdze Kontroli Produkcji.

Kontrola produkcji betonu

System kontroli jakości w zakresie personelu, sprzętu i urządzeń realizowany jest na podstawie procedur oraz instrukcji bezpośrednio w zakładzie. Ponadto przeszkolony operator węzła przeprowadza w zakładzie badania pomiaru konsystencji, temperatury i gęstości świeżej mieszanki betonowej, temperatury otoczenia oraz zawartości powietrza w mieszance (o ile jest wymagana).

Badania gęstości stwardniałego betonu, jego wytrzymałości na ściskanie i wodoszczelności przeprowadza się w laboratorium Centrum Technologicznego Betonu przy Cementowni Dyckerhoff Nowiny w Sitkówce k. Kielc.

Również w tym laboratorium przeprowadza się specjalistyczne badania stwardniałego betonu (o ile są wymagane): mrozoodporność, ścieralność, nasiąkliwość i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Sprzęt do badań betonu

Zakład Trans-Lis-Bet wyposażony jest w następujący sprzęt do badań betonu:

 • termometr do mierzenia temperatury betonu
 • termometr do mierzenia temperatury powietrza
 • normowy stożek do mierzenia konsystencji betonu
 • foremki metalowe i plastikowe do formowania próbek
 • naczynie do pobierania i uśredniania próbki ogólnej
 • wagę techniczną
 • szufelkę i kielnie do nakładania i wyrównywania powierzchni betonu w foremkach
 • wibrator stołowy i pręt normowy do zagęszczania próbek
 • wannę do przechowywania próbek, zapewniającą utrzymanie temperatury na poziomie 20°C (+/-2°C)
 • szpachelkę i szczotkę drucianą do czyszczenia foremek.